Polityka prywatności 1. Niniejsza klauzula informacyjna dotyczy przetwarzania danych osobowych przez OptAd360 sp. z o.o. w związku z obsługą zgłoszeń i zapytań kierowanych przy wykorzystaniu formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej www.optad360.com zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 2. Administratorem Twoich danych osobowych, a więc podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych, jest OptAd360 sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (51-640) przy ul. Braci Gierymskich 76, KRS nr 0000546171.

 3. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną Twoich danych osobowych możesz się z nami kontaktować:

  1. pod adresem: OptAd360 sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (51-640) przy ul. Braci Gierymskich 76, lub

  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej: dp@optad360.com

 4. Celem przetwarzania danych osobowych jest obsługa zgłoszeń i zapytań kierowanych przy wykorzystaniu formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej www.optad360.com, co odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO, a więc po uzyskaniu Twojej zgody i w jej zakresie.

 5. Twoje dane osobowe nie będą:

  1. przekazywane żadnym innym odbiorcom,

  2. przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych,

  3. przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 6. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do obsługi zgłoszenia lub zapytania, a następnie przez okres 3 lat w celu zachowania zasady rozliczalności, chyba że wcześniej cofniesz zgodę na ich przetwarzanie.

 7. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji Twojego zgłoszenia lub zapytania.

 8. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo dostępu do treści tych danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 9. Jeżeli Twoim zdaniem przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy prawa masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.